Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 0670 60404
факс: 06962 2377
email: dgscho@abv.bg
Адрес
с. Черни осъм, ПК 5620
обл. Ловеч
Карта Вижте ДГС Черни осъм на по-голяма карта